Formy pomocy – o terapii

Psychoterapia to rodzaj szczególnej relacji, rozmowy. Moją rolą jest pomaganie w odnalezieniu i uruchomieniu sił i zasobów, tak, aby osoba, para lub rodzina mogła aktywnie wpływać na zmianę jakości swojego życia.

Staram się poznać  i zrozumieć doświadczenia każdego człowieka, aktywnie wspieram i towarzyszę mu w poszukiwaniu rozwiązania problemów, indywidualnie dobieram techniki i metody pracy. W swojej pracy integruję różne podejścia terapeutyczne. Kieruję się kodeksem etycznym Polskiej Federacji Psychoterapii.

Konsultacja (indywidualna, małżeńska, rodzinna)- ma na celu określenie problemu i zastanowienie się nad najlepszą formą pomocy.

Psychoterapia indywidualna- zgodnie z zawartym kontraktem terapeutycznym, w zależności od określonych problemów, można korzystać z terapii krótkoterminowej (trwa do kilku miesięcy) lub długoterminowej (trwa minimum rok). Spotkania z terapeutą odbywają się zazwyczaj raz w tygodniu.

Psychoterapia pary/rodziny – spotkania pary lub rodziny z terapeutą odbywają się z reguły raz na dwa, trzy tygodnie.