O mnie

Jestem absolwentką psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, o specjalizacji psychologii klinicznej oraz czteroletniej Szkoły Trenerów i Psychoterapeutów  Instytutu Terapii Gestalt w Krakowie.  Od ponad 20 lat pracuję w  Poradni Psychologiczno –Pedagogicznej we Wrocławiu, gdzie zajmuję się pomocą w rozwiązywaniu problemów dzieci, młodzieży i  ich rodzin.

Od 2002r. prowadzę prywatną praktykę psychoterapeutyczną i uczestniczę w szkoleniach superwizyjnych. Jestem certyfikowaną psychoterapeutką i trenerem grupowym, członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii i Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt. Ukończyłam wiele szkoleń z zakresu psychoterapii, interwencji kryzysowej, profilaktyki uzależnień.

 

Szkolenia:

– „Racjonalna terapia zachowań”, 2015, organizator: Pracownia RTZ Katowice

– dwuletni cykl zajęć „Program Edukacji Psychologicznej w zakresie Terapii Gestalt”, Instytut Terapii Gestalt  (ITG) w Krakowie, Oddział Krakowskiego Stowarzyszenia Psychologów Praktyków,

– dwuletni kurs doskonalący „Szkoła Trenerów i Psychoterapeutów Pracujących z Dorosłymi” w  Instytucie Terapii Gestalt w Krakowie,

– „Trening Skryptu Życiowego”   w  Instytucie Integralnej Psychoterapii Gestalt w Krakowie,

– kurs wprowadzający do metody Wideotreningu Komunikacji,
Fundacja Na Rzecz Dzieci ze Środowisk Zagrożonych „Plus” w Krakowie,

– „Terapia Dzieci z Zaburzeniami Lękowymi”, w: Polski Instytut Psychoterapii Krótkoterminowej w Krakowie,

– kurs doskonalenia zawodowego „Zespół Nadpobudliwości Psychoruchowej – diagnoza, kompleksowe metody pomocy z zachowaniami problemowymi, budowa systemu opieki”, w 2004 r., organizator: Centrum Terapii Behawioralnej, Warszawa,

– „Interwencja Kryzysowa. Wprowadzenie do Pomagania Osobom
w Kryzysie”, 2006r., organizator: Pracownia „Alter ego”, Wrocław